Nieuws


Gratis jouw MWB volleyclub steunen bij online shoppen voor de Sint, Kerst of eindejaarsperiode?

Hoe kan dat?

Wel dat kan via de Trooperpagina van jouw vereniging. Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit.

- Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, https://trooper.be/markewebis
- Op deze pagina staan links naar webshops (Bol, Dreamland, Decathlon, Coolbleu, Mediamarkt, Collishop,... en vele meer).
- Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.
- De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven. Typ effe je mailadres als je wil weten hoeveel jouw aankoop exact zal opleveren. Als je ook je naam ingeeft, weet ook VT Marke WeBis dat je hen steunt. Wat je koopt, blijft geheim natuurlijk!
- Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. Iedereen blij!

Dus denk aan je favoriete club bij toekomstige online bestellingen en help ons gratis onze clubkas spijzen!!

MWB dankt u!

 Omdat onze sportclub niet kan bestaan zonder zijn talrijke vrijwilligers, willen wij bij dit jaarbegin nogmaals elke vrijwilliger stuk voor stuk bedanken voor zijn steentje die hij of zij bijdraagt!

Bedankt vanwege het bestuur!

Wat is een API?


Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

  • Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
  • Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
  • Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

PRAAT ER OVER!

Aanspreekpunt binnen onze club is Kevin Blomme (kevin.blomme@outlook.com)

Meer info op https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/Federatie-API

Het opleiden van jeugd gebeurt vanuit de gedachte en de wens dat de jeugd behouden blijft voor VT Marke-Webis Wevelgem, enerzijds om met de talentvolle spelers/speelsters aanvulling te verzorgen voor de hoogste seniorenteams en anderzijds om een aantal provinciale teams binnen de vereniging in stand te kunnen houden. Spelplezier is daarom van zeer groot belang, ongeacht het niveau van de individuele speler. Zonder spelplezier zullen de resultaten altijd onvoldoende zijn.

Het belang van de jeugdspeler staat ALTIJD voorop. Daarom wordt vooral rekening gehouden met de belangen van de jeugdspeler. Deze belangen worden gewaarborgd door bij het indelen van teams gesprekken te voeren met zowel de trainer van het voorgaande seizoen als de nieuwe trainer en uiteraard met de betrokken speler/speelster. In dit gesprek komen in elk geval de ambitie van de betrokkene en de relevante omstandigheden, zoals studie e.d. aan de orde. Tevens worden in bijzondere omstandigheden de ouders van de jeugdspeler geïnformeerd.

Een jeugdspeler blijft een jeugdspeler, ook al wordt hij of zij voordat de leeftijd daartoe aanleiding geeft ingedeeld bij een seniorenteam. Het jeugdbestuur en jeugdcoördinator blijven verantwoordelijk voor het betreffende jeugdlid.

Een jeugdspeler wordt uitsluitend ingedeeld bij een seniorenteam met instemming van het betreffende jeugdlid en diens ouders en alleen indien dit in het belang is van de betreffende jeugdspeler. Er worden dus NOOIT jeugdspelers overgeheveld naar de seniorenteams om die teams op sterkte te brengen.

Zoals al genoemd staat het belang van de jeugdspeler altijd voorop. Elke jeugdspeler moet op zijn of haar niveau kunnen trainen en spelen. De ontwikkeling van een talentvolle jeugdspeler mag niet door andere belangen worden geremd. Dit houdt in dat niet strikt wordt vastgehouden aan leeftijdsgrenzen voor de overgang van junioren naar seniorenteams.

Daarnaast biedt VT Marke-Webis Wevelgem talentvolle jeugdspelers de mogelijkheid om in de loop van het seizoen mee te trainen met hoger spelende teams of seniorenteams en mee te gaan met hun wedstrijden, voor zover dat de belangen van het eigen team niet schaadt. Het meetrainen met een ander team wordt besproken door de betrokken trainers in samenspraak met de jeugdcoördinator van het jeugdbestuur. Het meegaan met wedstrijden van andere teams wordt tussen de betrokken trainers onderling geregeld.

Om te komen tot een goede en consequente jeugdopleiding is het van belang om al vanaf de volleybalschool met eenduidige technieken te werken, die gedurende de gehele jeugdopleiding vervolgd worden.

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van basistechnieken, zoals deze bij het VIS-project worden gebruikt en in de trainersopleidingen van Bloso. De jeugdtrainers van VT Marke-Webis Wevelgem worden ondersteund door de jeugdcoördinator met documentatie, oefenstof, samen bezoeken van clinics en mogelijkheid tot volgen van cursussen.

Voor alle jeugdteams wordt voor aanvang van het seizoen een sportief teamdoel vastgesteld, afhankelijk van de mogelijkheden van het team. Deze eisen per niveau kunnen in de technische leerlijnen gelezen worden.

Bij de pre- en miniemen wordt de aandacht vooral gericht op het aanleren van de basistechnieken. Er wordt niet gespecialiseerd. Alle kinderen krijgen dezelfde technieken aangeboden: iedereen moet alles leren.

Bij de kadetten wordt de aandacht vooral gericht op het verbeteren en uitbouwen van de techniek en wordt een aanvang gemaakt met specialisatie in verschillende volleybalfuncties.
Bij de scholieren en junioren zijn de trainingen tevens gericht op het voorbereiden op de overgang naar seniorenteams en wordt een begin gemaakt met tactische en strategische specialisatie.

Aan het einde van ieder seizoen volgt er een teamevaluatie om na te gaan in hoeverre de vooraf bepaalde doelstellingen zijn behaald.

BINNENKORT

OVER ONZE CLUB

Marke-Webis dankt u om de tijd te nemen om onze website te bezoeken.


Marke-Webis is een Zuid-Westvlaamse volleybalclub ontstaan uit een fusie van volleybalclub Marke met volleybalclub Wevelgem-Bissegem. 

De club focust zich op herenteams in zowel de jeugreeksen als de seniorenreeksen. Marke-Webis hanteert de pyramide-filosofie. De club richt zich op een gezonde onderbouw die zorgt voor een doorstroming naar uiteindelijk het fanion-team dat momenteel acteert aan de top in Liga B.

Dankzij deze gezonde visie kunnen jeugdspelers binnen de club doorstromen naar elk mogelijk team dat binnen de mogelijkheden ligt.

Het credo dat de club hanteert is dan ook: "One Team"

Het Bestuur

© 2019, website powered by Twizzit.com